فوجی فیلم روی فرمت مربعی برای فیلم و عکس کار می‌کند

نسبت تصویر دوربین‌های عکاسی و فیلم‌برداری ۴:۳ یا ۱۶:۹ یا نسبت‌های دیگر مستطیلی است اما فوجی‌فیلم روی فرمت ۱:۱ کار می‌کند.