فوجی فیلم روی فرمت مربعی برای فیلم و عکس کار می‌کند