سایت‌های شرط‌بندی توسط پلیس فتا شناسایی شدند

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: سایت های شرط بندی توسط پلیس فتا شناسایی و با آنها در دستگاه قضایی برخورد می شود.