توییتر محدودیت درج عکس، ویدیو، گیف، نظرسنجی و نقل قول ها را در توییت ۱۴۰ کاراکتری بر می‌ دارد

شبکه‌ اجتماعی توییر شمرده شدن عکس، ویدیو، نظرسنجی، نقل‌قول و گیف را به عنوان جزوی از محدودیت ۱۴۰ کاراکتری خود از میان برمی‌دارد.