توییتر محدودیت درج عکس، ویدیو، گیف، نظرسنجی و نقل قول ها را در توییت ۱۴۰ کاراکتری بر می‌ دارد