۳۰ درصد از مدارس در کشور باید ایمن سازی شوند

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز از ساخت ونوسازی مدارس در سال جاری خبر داد.