درآمد ۶ میلیون یورویی یاران جهانبخش در فصل ۱۶-۲۰۱۵

باشگاه آلکمار هلند رسما درآمد فصل ۱۶-۲۰۱۵ را منتشر کرد که نشان دهنده این است که این باشگاه سود خوبی کرده است.