نشست خبری پیش از دیدار سپاهان و پرسپولیس به روایت تصویر