ورود وزیر کشور به مرز شلمچه/جلسه ستاد اربعین تشکیل شد