بازدید وزیر کشور از روند تکمیل پایانه مسافربری شلمچه

وزیر کشور و هیات همراه با حضور در خرمشهر از پایانه مرزی شلمچه بازدید کردند.