بازدید وزیر کشور از روند تکمیل پایانه مسافربری شلمچه