موضع FATF نسبت به ایران سیاسی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضعی که امروز FATF نسبت به جمهوری اسلامی دارد کاملا سیاسی است و ارتباطی با حوزه شفافیت‌های اقتصادی ما ندارد.