عربستان در حدی نیست که بتواند ایران را تهدید کند/خطای سعودی‌ها در برابر ایران، مساوی با نابودی وهابیت است