مرکز پژوهش‌ها تعهدات ایران به FATF را الزام‌آور خوانده است