درخواست معترضان به نژادپرستی پلیس آمریکا برای استعفای مقامات شهر شارلوت

فعالان و مردم شارلوت در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاهپوست غیر مسلح، خواستار استعفای شهردار شدند.