برگزاری سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در تهران

سفیر ایران و معاون اول نخست‌وزیر روسیه ضمن بررسی آخرین وضعیت همکاری‌های اقتصادی درباره برگزاری سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در ماه دسامبر و در تهران گفت‌وگو کردند.