دولت آینده ازبکستان سیاست «کریم‌اف» را ادامه خواهد داد

کارشناس سیاسی قزاق با اشاره به روابط ازبکستان با کشورهای منطقه در آینده گفت: بدون شک دولت آینده ازبکستان نیز سیاست «اسلام کریم‌اف» رئیس جمهور فقید این کشور را ادامه خواهد داد.