دومین کنگره ملی مهندسی آب در البرز آغاز به کار کرد

دومین کنگره ملی مهندسی آب و مدیریت آب و خاک ایران در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج آغاز به کار کرد.۱۰:۴۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر