راه اندازی نخستین پژوهشکده اوزن در ایران

با هماهنگی معاونت علمی و سازمان بسیج علمی پژوهشی کشور مجوزهای لازم برای تاسیس نخستین پژوهشکده اوزن صادر شده است.۱۰:۵۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر