برخورد با متجاوزان عرصه های طبیعی ضروری است

به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان نطنز، مرتضی صفاری نطنزی نماینده نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای  اسلامی در مورد حفظ عرصه های منابع طبیعی اظهار داشت: سرمایه شهرستان نطنز، پوشش گیاهی منطقه کرکس است و حفظ این ذخایر ارزشمند اولویت کاری ماست. وی افزود: وجود آب در دشت های نطنز و کاشان، وابسته […]