بینی گرفته ترامپ، دست‌مایه نظرات طنزآمیز مخالفان وی!

ترامپ در نخستین مناظره انتخاباتی با نامزد رقیب، این بار با بینی گرفته‌اش خبرساز شد.