دوازدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های ازبکستان و ترکمنستان برگزار شد

دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، فنی، علمی و فرهنگی ازبکستان و ترکمنستان در شهر «تاشکند» برگزار شد.