روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی بعد از انتخابات با قدرت ادامه می‌یابد

«ایهود باراک» وزیر جنگ و نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی تاکید کرد صرف نظر از اینکه چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزیده می‌شود، روابط حسنه دو رژیم ادامه خواهد یافت.