کاروان سپاهان فردا راهی مشهد می‌شود

سپاهانی ها فردا با تیم اصلی خود راهی مشهد می شوند تا برای بازی دور اول حذفی آماده شوند.