تکلیف خلعتبری شنبه روشن می‌شود

جلسه مهاجم مغضوب تیم گسترش فولاد با مدیران باشگاه روز شنبه برگزار می شود.