نامه سرگشاده کمال مشحون درباره محمود مشحون؛/ بسکتبال قربانی تنگ نظری‌ها شده است

برادر رییس فدراسیون بسکتبال ایران که در تنش شدیدی با او قرار دارد در بیانیه ای صحبت های تازه را در مورد محمود مشحون کرد.