نتیجه نظرسنجی ها پس از مناظره ترامپ و کلینتون

نتیجه نظرسنجی آنلاین موسسه “drudge” درباره برنده نخستین مناظره ریاست جمهوری آمریکا نشان می دهد، ترامپ با اختلاف فاحشی از کلینتون پیش است.۱۰:۴۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر