انتصاب جدید در رادیو جوان

مدیر گروه «جوان و دانش» در شبکه رادیویی جوان منصوب شد.