از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ تعداد ۴۱۴۱۴ پناهنده در دانشگاه‌های ایران تحصیل کرده‌اند

مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران قویا بر حل پایدار معضل پناهندگان از طریق بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد آنها از طریق توسعه کشور مبدا تاکید می‌کند.