۷۰هزارمیلیارد ریال کالای قاچاق در نیمه اول امسال کشف شد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، حبیب الله حقیقی درحاشیه جلسه هماهنگی و تعامل میان دستگاه های متولی امرمبارزه با قاچاق کالا، به لزوم ارتباط میان سامانه های الکترونیک سازمان های متولی این امر از جمله نیروی انتظامی و گمرک تاکید کرد و گفت: ارتباط میان دستگاهها موجب قوت و قدرت هر چه بیشتر در مبارزه با […]