۱۵ مهر، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان

به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، مطابق قانون حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارایه کنند. برای این منظور درگاه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی WWW.EVAT.IR فعال است. شرط بهره مندی از تسهیلات […]