ملاحظات دفتر مقام معظم رهبری درباره قراردادهای جدید نفتی تماما اجرایی شده است

رئیس مجلس اعلام کرد: ملاحظات ۱۵ بندی ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری درباره قراردادهای جدید نفتی تماما اجرایی شده است.