قاچاق کالا محاسبات اقتصادی دولت را بر هم می‌زند

استاندار کردستان گفت: کالاهای قاچاق در هیچ بخشی مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد بنابراین دولت نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی بر این دست از کالاها داشته باشد.