وزیر اقتصاد به سوالات نمایندگان درباره عضویت ایران در FATF پاسخ نداد

نماینده اسلام‌آباد غرب با تاکید بر اینکه امضای وزیر اقتصاد پای قرارداد FATF تعهدی الزام‌آور است، گفت: وزیر اقتصاد به سوالات نمایندگان درباره این قرارداد پاسخ نداد.