سی ان ان: بازار نفت بدون همکاری ایران به ثبات نمی‌رسد