هافینگتن پست: انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل به بن‌بست رسیده است

با وجود برگزاری ۵ رای‌گیری مخفی، اعضای شورای امنیت هنوز بر سر انتخاب جانشین بان کی‌مون به اجماع نرسیده‌اند.