جشن روز ملی ترجمه برگزار می‌شود

جشن روز ملی ترجمه به همت انجمن صنفی مترجمان تهران فردا برگزار می‌شود.