رای نهایی شورای رقابت صادر شد/ الزام پتروشیمی ها به عرضه محصولات در بورس کالا

سرانجام پس از ماه ها چالش درباره سرنوشت خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، شورای رقابت رای نهایی خود را اعلام کرد که بر اساس آن، همه پتروشیمی ها به جز موارد خاص، ملزم به عرضه محصولات در بورس کالا شدند.