یورش توپخانه‌ای هند به چند روستای مرزی پاکستان

توپخانه ارتش هند مناطق پونچ سکتر و چند نقطه مرزی پاکستان را هدف قرار داد که بر اثر آن ساختمان یک مدرسه به طور کامل منهدم شد.