تشدید بحران در کشمیر؛ نیروهای نظامی از سلاح جنگی استفاده می‌کنند

بعد از گذشت ۸۱ روز از برقراری حکومت نظامی، بحران در کشمیر همچنان ادامه دارد و در برخی نقاط نظامیان هندی برای سرکوب مردم از سلاح جنگی استفاده می‌کنند.