تشدید بحران در کشمیر؛ نیروهای نظامی از سلاح جنگی استفاده می‌کنند