شرکت های دانش بنیان توانمند می شوند

مدیر گروه متخصصین ایران و رئیس صنف شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز آموزش مدیریت دولتی و توسعه پژوهشی نهاد ریاست جمهوری با گروه متخصصان ایران در جهت ارتقا رشد علمی انجام می‌شود.