اخطارهای قبل از یک چهارم پاک شد/ خبر خوب برای فوتسال ایران

فدراسیون جهانی فوتبال تمام اخطارهای بازیکنان در جام جهانی فوتسال تاکنون را پاک کرد.