ستاره ایرانی همچنان دور از ترکیب دینامو/ کریمی جدال با یوونتوس را از دست داد

سکونشینی های خرید ایرانی زاگربی ها همچنان ادامه پیدا کرد تا این بازیکن فرصت رویارویی با تیم سرشناس ایتالیا را نیز از دست بدهد.