آمریکا در تعامل با ما به دنبال فرمول برد-باخت است/نتیجه فراجناحی بودن، فعالیت در جبهه باطل است

معاون فرهنگی سپاه پاسداران گفت: مدیریت انقلابی یعنی مقابله با اشرافی گری و حل مشکلات مردم.