رحمانی فضلی به شلمچه رفت

وزیر کشور و هیات همراه با حضور در خرمشهر از پایانه مرزی شلمچه بازدید کردند.