تحلیل کدخدایی از انتخابات اخیر پارلمانی در سطح اروپا

سخنگوی شورای نگهبان، انتخابات پارلمانی اخیر در سطح قاره اروپا را تحلیل کرد.