عدم شماره‌گزاری تعدادی از موتورسیکلت‌ها و خودروهای گازوئیلی