روحانی: کوبا نماد مبارزه با استعمار است/کاسترو: مقاومت ایران در برابر فشارها مایه تحسین‌ است