جولیانی: اگر جای ترامپ بودم از حضور در مناظره بعدی انصراف می‌دادم!